Najskuteczniejsze programy ochrony danych koncentrują się na zrozumieniu intencji użytkowników, aby zapobiegać utracie danych, zanim do niej dojdzie. Takie podejście nazywamy filozofią cyberbezpieczeństwa, w której człowiek stanowi kluczowy czynnik.

Nasz przewodnik opisuje dziewięć kroków, które pozwalają szpitalom osiągnąć sukces we wdrożeniu DLP. Zawiera on również wskazówki i sugestie, dotyczące takich zagadnień jak:


    Szpitale coraz częściej korzystają z rozwiązań do ochrony przed utratą danych (ang. Data Loss Prevention — DLP). Wynika to głównie z rosnącej świadomości ryzyka naruszeń danych. DLP pomagają zabezpieczać dane przed naruszeniami oraz wspierają właściwe wykorzystywanie danych pacjentów i przejrzyste raportowanie. Kolejną zaletą rozwiązań DLP jest bezpieczny dostęp personelu szpitalnego do danych pacjentów i danych medycznych ze zdalnych punktów końcowych.

    Na etapie oceny opcji DLP ważna jest świadomość tego, że nie wszystkie rozwiązania są sobie równe. To nie sama technologia decyduje o sukcesie DLP. Rezultaty zależą w większej mierze od tego, w jakim stopniu możliwości danego rozwiązania wspierają cele i strategię ochrony danych (tradycyjną lub dopasowującą się do ryzyka). Dowiedz się więcej o tworzeniu strategii ochrony danych i doborze rozwiązania DLP dla Twojej organizacji.