Forcepoint DLP pozwala organizacjom chronić wrażliwe dane, jak również uzyskać zgodność z regulacjami takimi jak RODO (GDPR). Ochrona zapewniana jest poprzez identyfikowanie, monitorowanie i egzekwowanie polityk dla danych w ruchu, użyciu i spoczynku, zarówno na poziomie sieci jak, i komputerów użytkowników. Pozwala to chronić dane zawsze i wszędzie, również poza siecią organizacji.

Perfekcyjna identyfikacja i ochrona

System identyfikuje chronione dane na podstawie trzech źródeł informacji:

Forcepoint DLP wykorzystuje również wyrafinowane funkcje ochrony danych, takie jak analiza tekstu w przesyłanych plikach graficznych (OCR). Rozwiązanie uwzględnia w analizie zarówno zawartość danych, jak i kontekst, w jakim występują.

Mechanizmy wspomagające obsługę incydentów

Forcepoint DLP wspiera administratorów mechanizmem analizy incydentów pod kątem ryzyka dla organizacji (Incident Risk Ranking). Dzięki narzędziom szacowania ryzyka, administratorzy mogą w przypadku naruszeń w pierwszej kolejności zająć się najważniejszymi incydentami. System w sposób zaawansowany chroni dane, gdyż wykrywa również incydenty rozłożone w czasie, na przykład wyciek po jednym rekordzie z bazy danych, Drip DLP.

Dzięki Forcepoint DLP organizacje mogą chronić dane i zabezpieczyć ważne procesy biznesowe, a także zmniejszyć czas poświęcany na sprawdzanie fałszywych alarmów.

Ochrona danych w służbie zdrowia

Ochrona danych wrażliwych ma ogromne znaczenie w służbie zdrowia. W przypadku naruszenia bezpieczeństwa i eksfiltracji danych szpitala może dojść do zagrożenia życia. Zidentyfikowanie zaledwie jednego naruszenia danych zajmuje szpitalowi średnio 329 dni, a usunięcie jego skutków — kolejnych 93 dni. Jak wynika z badań, do tego czasu w szpitalach następuje wzrost śmiertelności, szczególnie wśród pacjentów z chorobami serca.

Oprócz zapobiegania naruszeniom, zadaniem szpitali jest ochrona prywatności pacjentów i jest to więcej niż tylko wymóg zgodności z HIPAA. Pacjenci są coraz bardziej wyczuleni na ochronę swoich praw do prywatności, zwłaszcza że światowa pandemia wywołała dyskusje na temat solidarności w opiece zdrowotnej, która skupia się na szeroko pojętym zdrowiu publicznym.

Poznaj zasady i metody zapobiegania naruszeniom danych w służbie zdrowia. Pobierz przewodnik „Praktyczne wskazówki ochrony danych w szpitalach”.