Firma Forcepoint trzeci rok z rzędu została określona mianem WIZJONERA w badaniu firmy Gartner „Magiczny kwadrat dla zapór sieciowych 2019”. Forcepoint zyskał uznanie w obszarze Next Generation Firewall dzięki kompletności swojej wizji w rozwoju tego rozwiązania.

Najsilniejsze strony firewalli nowej generacji firmy Forcepoint według Gartnera: 

Gartner firewall 2019 - wykres usytuowania producentów zapór sieciowych względem kompletności wizji i zdolności jej realizacji

Dostawcy zapór ogniowych osadzają wiele funkcji zabezpieczeń w zaporach i umożliwiają integrację oraz automatyzację z innymi produktami zabezpieczającymi. W efekcie zapory przekształcają się w sieciowe platformy bezpieczeństwa.*


    * Gartner, Magic Quadrant for Network Firewalls, Adam Hils, Jeremy D’Hoinne, Rajpreet Kaur, 17 września 2019 r.

    GARTNER jest zarejestrowanym znakiem towarowym i znakiem usługowym firmy Gartner Inc. i/lub jej spółek zależnych w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, wykorzystywanym w niniejszym dokumencie za jej zgodą. Wszelkie prawa zastrzeżone. Firma Gartner nie promuje żadnych dostawców, produktów ani usług uwzględnionych w jej publikacjach badawczych, nie zaleca też użytkownikom wyboru wyłącznie tych producentów, którzy uzyskali najwyższą ocenę. Publikacje badawcze firmy Gartner zawierają opinie jej analityków i nie należy ich traktować jako przedstawienia faktów. Gartner nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub domniemanych, do swoich badań, w tym gwarancji przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu.